FRA BEFARING TIL FERDIGSTILLELSE

Første steg i prosessen er befaring. Enklere oppdrag kan også prises ved tilsendte tegninger og beskrivelse.

Pristilbudet sendes deg senest innen 4 arbeidsdager etter befaring.

Dersom pristilbudet er interessant, vil vi ta et nærmere møte rundt detaljer og løsninger ved byggeprosessen, samt skrive kontrakt.
I kontrakten avtaler vi pris, tidsforbruk og arbeidsbeskrivelse.

Vi presenterer i denne sammenheng også materialprøver med veiledning.

Vi benytter Byggblankett 3501 og 3502 etter oppdragets størrelse ved kontraktskrivning som er byggebransjens standard kontrakter.
Delbetalinger av kontraktbeløpet betales underveis i henhold til utført arbeid og leverte materialer til byggeplassen. Ved mindre oppdrag skjer betaling ved utført arbeid.
Ved ferdigstillelse tar vi en gjennomgang med deg, og en godkjenning av jobben.
Garantitid for arbeid i henhold til norsk lov er 5 år.

DERSOM OPPDRAGET DITT ER SØKNADSPLIKTIG OVERFOR KOMMUNE

Vi kan assistere deg gjennom hele søknadsprosessen, i samarbeid med vår arkitekt.
Dersom det er et søknadspliktig prosjekt, samles tegninger, evt. brannprosjektering etc. inn. Dette blir da sendt inn av oss til kommunen.

Når prosjektet har ansvarsrett sendes det inn en totrinnssøknad i to omganger, der første del er en rammesøknad og andre del er en igangsettingssøknad. Rammesøknad, gir evt. en tillatelse fra kommunen om at byggprosjekteringen er godkjent. Rammesøknad har en behandlingstid på inntil 3 måneder. Igangsettingssøknaden har behandlingstid på inntil 3 uker. Søknadspriser fra kommunen tilkommer.

Dersom du velger entreprenør før du søker, sendes det inn en ettrinnsøknad og du sparer 9 ukers behandlingstid.
I noen tilfeller kan det være vanskelig å vurdere om søknad vil bli godkjent hos kommunen. Vi tilbyr gratis befaring av arkitekt. I tillegg tilbyr vi en startpakke fra arkitekt der forundersøkelser vil bli gjort. Se under arkitekt for mer informasjon