ARKITEKTBISTAND

I noen tilfeller kan det være vanskelig å vurdere om din søknad vil bli godkjent hos kommunen, og om arbeidet kan utføres.
Vi har laget en veiledningsstartpakke , som hjelper deg å komme i gang.
Gratis befaring av arkitekt for å se om prosjektet er gjennomførbart.
Dersom prosjektet mest sannsynlig er gjennomførbart i henhold til kommunen, kan tegninger påbegynnes umiddelbart.
Om det er usikkert om prosjektet er gjennomførbart, tilbyr vi en rimelig undersøkelse skreddersydd av vår arkitekt.

Startpakken inneholder:

  • Innhenting av situasjonskart.
  • Innhenting av reguleringsbestemmelser for området.
  • Møte med plan og bygningsetaten.
  • Innhenting av gamle tegninger. (tegningsmaterialet faktureres oppdragsgiver)
  • Tegning av mulighetsskisser.
  • Kundepresentasjon

Pris for pakken: kr. 4 375,- inkl. mva.