ByggCo Norge er svært konkurransedyktige på leveranse av arkitekt tegnede bygg og fokuserer spesielt på oppføring av bygget som råbygg i tre og betong.

Som byggemateriale foretrekker vi å benytte byggesystemet for isolerte yttervegger Smartbloc. Les mer om produktet på smartbloc.no.

Vi har bred erfaring og leverer alt ifra nybygg, påbygg/tilbygg, renoveringsprosjekter samt konsulent bistand i prosesser tilknyttet mange typer byggeprosjekt.

Vi kan ta oss av hele verdikjeden i byggeprosessen, etappevis eller som totalt prosjekt.

ByggCo Norge tilbyr veiledning og tett oppfølgning mot våre kunder, vi er løsningsorientert og følger kundens ønsker gjennom hele byggeprosessen, fra urørt tomt til sluttbefaring og overtakelse.
Vi legger stor vekt på god prosjektering og planlegging i prosjektet, for å få et vellykket resultat.

ByggCo Norge følger de til enhver fastsatte lover og rutiner tilpasset bygge bransjen, og benytter digitale systemer for å følge opp våre byggeoppdrag.

ByggCo Norge har Helse Miljø og Sikkerhet (HMS), Kvalitets Sikring (KS) og Human Resources (HR) i fokus.

ByggCo Norge har kompetansen til å, erklærer ansvar i byggesak i tiltaksklasse 2 for de fleste utførende fag.

Vi ønsker deg velkommen til å kontakte oss for videre dialog rundt ditt prosjekt.